Tietosuoja ja käyttöehdot

Reposaari.fi rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

GetSOME (Y-tunnus: 2471350-7) Messukatu 22 C13, 28190 Pori

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Peter Virtanen Sähköposti peter.virtanen@getsome.fi

REKISTERIN NIMI

Reposaari.fi:in asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Reposaari.fi:in asiakkaaksi, tilannut uutiskirjeen ja/tai osallistuu Reposaari.fi:in järjestämään tilaisuuteen tai kilpailuun.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Reposaari.fi:in asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Reposaari.fi:in toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Verkkokauppa Retkelle.com:in omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Reposaari.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Reposaari.fi:in asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Reposaari.fi:illa on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Reposaari.fi:in asiakaspalveluun, sähköpostitse info@getsome.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

Muu sivustolla kerätty tieto ja palvelut:
Sivuston sisäiset evästeet
Google Analytics
Mailchimp
Facebook Pixel

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Reposaari.fi:in käytössä, paitsi Reposaari.fi:in käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Reposaari.fi:in ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Reposaari.fi:in tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttääVerkkokauppa Reposaari.fi:in sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Reposaari.fi:in salasanasuojatulla palvelimella.